Nyheder


Se vores nyheder listet i kronologisk rækkefølge.

 • Ændring i rentetilskrivning

  15. december 2015

  Fra 01.01.2016 ændrer vi rentetilskrivningen fra hvert 1/2-år til hvert kvartal. Da renterne fortsat vil blive beregnet bagud, (nu kvartalsvis i stede

  Læs mere
 • Renteændring

  4. februar 2015

  Låneforeningen har besluttet at med baggrund i de senere års resultater, kan renten sænkes med 0,25% p.a. Det betyder at renten fra 1. marts 2016 vil

  Læs mere
 • Årsopgørelse 2014

  9. januar 2015

  Årsopgørelserne med oplysning om renter og restgæld er nu udsendt til E-boks. Der udsendes ikke opgørelser med brev længere. Såfremt man ikke er ti

  Læs mere
 • Renteændring

  11. september 2014

  Med baggrund i regnskabsresultaterne for Låneforeningen de sidste år, har forretningsudvalget besluttet at nedsætte renten til gavn for låntagerne. Re

  Læs mere
 • Kontoudtog

  26. juni 2014

  Låneforeningen har rentetilskrivning hver 30.06 og 31.12. Vi har tidligere alene udsendt Årsopgørelse, men udsender nu også et kontoudtog i starten af

  Læs mere
 • Årsopgørelse 2013

  7. januar 2014

  Låneforeningen har udsendt Årsopgørelse med oplysning om restgæld pr. 31.12.2013 samt tilskrevne i året. Beløbene bliver indberettet til Skat. Årsopg

  Læs mere
 • Efter lock-out af lærergrupperne

  2. maj 2013

  Efter konflikten er der forskellige udfordringer omkring opkrævningen af ydelsen til låneforeningen. Generelt er vores retningslinier således: 1.

  Læs mere
 • Lock-out af lærere m.fl.

  6. marts 2013

  Der er varslet lock-out for bl.a. folkeskolelærere, og da en del har lån hos TL, hvor ydelsen indeholdes i lønnen har forretningsudvalget drøftet si

  Læs mere
 • Ny fremgangsmåde når du sender lånedokumenter

  6. november 2012

  Låneforeningen har nu ændret fremgangsmåden omkring tilbagesendelsen af lånedokumenterne til foreningen. Det er sket for at gøre det mere enkelt for

  Læs mere
 • Renteændring

  17. februar 2012

  Bankerne har igen generelt hævet udlånsrenten med 0,5% p.a. i løbet af februar 2012. Tjenestemændenes Låneforening har derfor besluttet at hæve rent

  Læs mere