Persondataforordningen. (GDPR).

Opbevaring af personlige oplysninger hos Tjenestemændenes Låneforening.

Tjenestemændenes Låneforening opretter følgende data i vores IT-lånesystem:

Navn – stilling – cpr.nr. – adresse – tlf.nr. – e-mailadresse – tjenestested  og fagligt tilhørsforhold, samt aktuel ansættelsesmyndighed, da afviklingen af lånet sker ved lønforskrivning.

Det faglige tilhørsforhold er iflg. vores vedtægter påkrævet, da alle ansøgninger skal anbefales af den faglige organisation man er medlem af. Ændringer i det faglige tilhørsforhold  under lånets løbetid opdateres ikke.

Oplysningerne hidrører fra den låneansøgning som vi modtager i forbindelse med lånet. Ansøgningen printes og opbevares i sagsmappen. Den elektroniske ansøgning slettes automatisk efter 3 måneder.

Der indhentes månedlig opdatering fra cpr.registeret omkring adresseændring, så længe lånet er aktivt. Efter afvikling af lånet sker der ikke længere opdatering.

Når et lån er bevilget opbevares herudover de nødvendige oplysninger om lånet:

Hovedstol – afviklingsforløb – indbetalte ydelser – rentetilskrivning  mv. Herudover opbevares oplysninger i forbindelse med misligholdelse af lån (rykkerskrivelser mv.)

Oplysninger om lånet bevares ubegrænset, af hensyn til bogføringsloven og andre myndigheders krav om historiske låneoplysninger (fx Skat og Finanstilsynet),  men de personlige oplysninger opdateres ikke.

Øvrige oplysninger:

De øvrige oplysninger der fremgår af låneansøgningen – herunder civilstatus – økonomiske forhold og lønseddel, opbevares alene i en sagsmappe og opdateres ikke i lånesystemet. Lønseddel er påkrævet da et lån ikke må overstige 50% af den faste årlige løn og den månedlige ydelse må ikke overstige 1/8 af den månedlige bruttoløn, og herudover dokumenterer lønsedlen ansættelsesforholdet.

Oplysningerne gemmes 5 år efter at lånet er afviklet hvorefter sagsmappen makuleres. Eventuelle oplysninger der modtages i lånets løbetid (fx ansøgning om henstand – anmodning af refundering af ydelser mv.) opbevares ligeledes i sagsmappen, og destrueres sammen med hele sagsmappen.

I lånesystemet noteres alene at der fx  er givet henstand eller lignende og der henvises til sagsmappen med hensyn til årsag ol.

På anmodning kan enhver låntager anmode om et udskrift fra IT-lånesystemet med oplysninger om de personlige oplysninger, jfr. ovenfor, samt historik omkring hvilke lån der gennem årene er bevilget – afslået og afviklet. Rapporten kan sendes til låntagers E-boks eller kan sendes med post. Der er ingen omkostninger forbundet med at rekvirere rapporten.

Tjenestemændenes Låneforening har indgået aftaler med eksterne IT-firmaer omkring vores lånesystem mv. men det er os der er ansvarlige i forhold til persondatalovgivningen. Evt. klager skal rettes til Datatilsynet.