Klage over lån

Hvis du er utilfreds med noget i forbindelse med dit lån, så kontakt først Tjenestemændenes Låneforening. Du kan skrive til Tjenestemændenes Låneforening, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.-, mail: tjl@tjlaan.dk eller ringe på tlf. 3312 3228.

Hvis vi ikke får løst problemet, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, c/o Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: spa@kfst.dk   - www.finansanke.dk