Vores lånebetingelser

 

Ikke alle kan låne hos os - se nedenfor, om du kan.

Lånebetingelser

Som ansøger skal du være fyldt 18 år og være medlem af en tilsluttet tjenestemandsorganisation i mindst 1 år. Du kan optage lån hos os, indtil du fylder 75 år. Lånebeløb og afviklingsperiode fastsætter Tjenestemændenes Låneforening efter en konkret vurdering.

Lånene ydes efter reglerne om lån mod lønforskrivning.

Lånets størrelse er maksimalt 50% af din faste årsløn. Den månedlige ydelse må ikke overstige 1/8 af din faste bruttoløn. For låntagere, der er ansat som tjenestemand på prøve, eller har været ansat mindre end 3 år, kan Tjenestemændenes Låneforening alene bevilge et lån over maksimalt 4 år. (maksimalt kr. 50.000). Er du ansat på prøve under SU-ordningen, (fx. i politiet og kriminalforsorgen) kan du først låne, når du er fastansat.

Som sikkerhed for lånet deponerer låntageren en lønforskrivning på sin løn og eventuel tjenestemandspension.

Renten er variabel og bliver beregnet bagud hver den 31.03 - 30.06 - 30.09 og 31.12. og tilskrevet restgælden ved det pågældende kvartals begyndelse. Renterne fra udbetalingsdagen og til det første afdrag bliver tillagt restgælden. Ordinære ydelser, der indbetales i kvartalsperioden, bliver ikke forrentet.

Lånet kan normalt tidligst blive fornyet, når halvdelen af lånet er afviklet. Dog kan vi gøre en undtagelse ud fra en konkret vurdering af formål mv. 
Bemærk: når vi udbetaler et nyt lån, vil restgælden på det løbende lån blive fratrukket.

Løbetiden er 1-8 år (løbetid på 7 og 8 år er kun for lån på mindst kr. 100.000). 

Det mindste lånebeløb eller forhøjelse af lån er kr. 10.000.

Renten er variabel – pt.: 5,6 % p.a. (fra 01.04.2018)

Omkostninger
De årlige omkostninger i % (ÅOP) er som følger:

1 års lån: 7,5 % 2 års lån: 6,7 %
3 års lån: 6,4 % 4 års lån: 6,2 %
5 års lån: 6,1% 6 års lån: 6,1 %
7 års lån: 6,0 % 8 års lån: 6,0 %


Satserne er vejledende, da den konkrete ÅOP-sats afhænger af tidspunktet for, hvornår  lånet bliver udbetalt, samt den første løn bliver indeholdt.

Der er ingen gebyrer eller låneomkostninger, når du etablerer et lån hos Tjenestemændenes Låneforening - og du kan altid indfri lånet.

Bemærk: Hvis lønforskrivningen ikke kan opretholdes, kan låneforeningen kræve restgælden indfriet. Ved tidsbestemte orlovsperioder (barsel mv.) kan der dog indgås en aftale om betaling via PBS.

 

Vidste du?

 

Der er ingen omkostninger eller gebyrer på vores lån - kun renten. 

Du kan altid indfri lånet - og skal kun betale restgælden og renterne frem til indfrielsesdagen. 

Hvem kan låne?


De grupper, der kan optage lån hos Tjenestemændenes Låneforening, er tjenestemænd i staten samt en række grupper af overenskomstansatte, hvis ansættelse de senere år er ændret fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. Desuden kan nu også pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension, optage lån. Dog skal lånet som udgangspunkt være afviklet ved det 75. år.

Her kommer der eksempler på ansatte/medlemmer, der kan optage lån, i følgende organisationer:

Gruppe 1:
Dansk Jernbaneforbund
3F-Post
Fængselsforbundet i Danmark
HK-Post og Kommunikation
HK-Trafik & Jernbane
HK-Landsklubberne Politi - Domstole - Kriminalforsorg
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Fællesorganisationen - Jernbanedrift
m.fl.

Gruppe 2:
Dansk Told- og Skatteforbund
Foreningen af Tekniske og administrative Tjenestemænd
Kriminalforsorgsforeningen
Politiforbundet
Trafikforbundet
Handelsskolernes Lærerforening
Centralforeningen for Stampersonel
m.fl.

Gruppe 3:
Dansk Magisterforening
Hovedorganisationen for Officerer i Danmark
Gymnasieskolernes Lærerforening
Den Danske Præsteforening
Danmarks Jurist- og økonomforbund (DJØF)
m.fl.

Gruppe 4:
Danmarks Lærerforening
Frie Skolers Lærerforening
Uddannelsesforbundet
Grønlands Lærerforening (IMAK)
m.fl.

Øvrige:
Den Grønlandske Tjenestemandsforening (Atorfillit Kattuffiat)
HK-Kommunal/Hovedstaden (kun for en del af de ansatte i Kbh. Kommune)
m.fl.

Der findes desuden en række andre mindre organisationer, som også er låneberettiget.

Spørg eventuelt din organisation – eller kontakt Tjenestemændenes Låneforening.