Lånebetingelser

Som ansøger skal du være fyldt 18 år og være medlem af en tilsluttet tjenestemandsorganisation i mindst 1 år. Du kan optage lån hos os, indtil du fylder 75 år. Lånebeløb og afviklingsperiode fastsætter Tjenestemændenes Låneforening efter en konkret vurdering.

Lånene ydes efter reglerne om lån mod lønforskrivning.

Lånets størrelse er maksimalt 50% af din faste årsløn. Den månedlige ydelse må ikke overstige 1/8 af din faste bruttoløn. For låntagere, der er ansat som tjenestemand på prøve, eller har været ansat mindre end 3 år, kan Tjenestemændenes Låneforening alene bevilge et lån over maksimalt 4 år. (maksimalt kr. 50.000). Er du ansat på prøve under SU-ordningen, (fx. i politiet og kriminalforsorgen) kan du først låne, når du er fastansat.

Som sikkerhed for lånet deponerer låntageren en lønforskrivning på sin løn og eventuel tjenestemandspension.

Renten er variabel og bliver beregnet bagud hver den 31.03 - 30.06 - 30.09 og 31.12. og tilskrevet restgælden ved det pågældende kvartals begyndelse. Renterne fra udbetalingsdagen og til det første afdrag bliver tillagt restgælden. Ordinære ydelser, der indbetales i kvartalsperioden, bliver ikke forrentet.

Lånet kan normalt tidligst blive fornyet, når halvdelen af lånet er afviklet. Dog kan vi gøre en undtagelse ud fra en konkret vurdering af formål mv. 
Bemærk: når vi udbetaler et nyt lån, vil restgælden på det løbende lån blive fratrukket.

Løbetiden er 1-8 år (løbetid på 7 og 8 år er kun for lån på mindst kr. 100.000). 

Det mindste lånebeløb eller forhøjelse af lån er kr. 10.000.

Renten er variabel – pt.: 6,15 % p.a. (fra 01.07.2023)

Omkostninger
De årlige omkostninger i % (ÅOP) er som følger:

1 års lån: 8,26 % 2 års lån: 7,33 %
3 års lån: 7,00 % 4 års lån: 6,83 %
5 års lån: 6,73 % 6 års lån: 6,66 %
7 års lån: 6,61 % 8 års lån: 6,58 %


Satserne er vejledende, da den konkrete ÅOP-sats afhænger af tidspunktet for, hvornår  lånet bliver udbetalt, samt den første løn bliver indeholdt.

Der er ingen gebyrer eller låneomkostninger, når du etablerer et lån hos Tjenestemændenes Låneforening. Du kan til enhver tid indfri lånet. 

Bemærk: Hvis lønforskrivningen ikke kan opretholdes, kan låneforeningen kræve restgælden indfriet. Ved tidsbestemte orlovsperioder (barsel mv.) kan der dog indgås en aftale om betaling via PBS.

Kreditvurdering
Låneforeningen er omfattet af Lov om forbrugslånsvirksomheder. Finanstilsynet har skærpet kravene til kreditvurderingen, når der bevilges lån. Det er derfor nødvendigt med flere oplysninger omkring din økonomi end tidligere.

Når du ansøger via vores digitale låneansøgning – og bor i Danmark – får du brug for dit MitD til at hente din årsopgørelse fra SKAT. Med dit samtykke er det også muligt for låneansøgning at hente og indlæse posteringer på dine bank-konti. Ligeledes skal du uploade din seneste lønseddel og sende eventuelt supplerende dokumentation om ophør eller ændringer i dine faste udgifter, såvel som fællesudgifter, der bliver betalt direkte fra f.eks. din partners konto. 

Foreningen foretager altid en individuel vurdering af din ansøgning.

 

Vidste du?

 

Der er ingen omkostninger eller gebyrer på vores lån - kun renten.  

Restgælden og renterne betaler du kun frem til indfrielsesdagen.