1. april 2009 - kl. 12:00

Lån fra 1883 behandles nu på samme måde som TL-lån.

Der er indgået aftale med Låneforeningen af 1883 om at Tjenestemændenes Låneforening med virkning fra 1. april 2009 administrerer lånene fra 1883. Ansøgninger til 1883 skal stadig fremsendes til godkendelse hos 1883, men selve lånesagsbehandlingen foregår hos Tjenestemændenes Låneforening. Der henvises til 1883`s hjemmeside for nærmere oplysninger www.1883.dk TL administrerer Låneforeningen af 1883