Hvem kan låne?


De grupper, der kan optage lån hos Tjenestemændenes Låneforening, er tjenestemænd i staten samt en række grupper af overenskomstansatte, hvis ansættelse de senere år er ændret fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. Desuden kan nu også pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension, optage lån. Dog skal lånet som udgangspunkt være afviklet ved det 75. år.

Her kommer der eksempler på ansatte/medlemmer, der kan optage lån, i følgende organisationer:

Gruppe 1:
Dansk Jernbaneforbund
3F-Post
Fængselsforbundet i Danmark
HK-Post og Kommunikation
HK-Trafik & Jernbane
HK-Landsklubberne Politi - Domstole - Kriminalforsorg
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Fællesorganisationen - Jernbanedrift
m.fl.

Gruppe 2:
Dansk Told- og Skatteforbund
Foreningen af Tekniske og administrative Tjenestemænd
Kriminalforsorgsforeningen
Politiforbundet
Trafikforbundet
Handelsskolernes Lærerforening
Centralforeningen for Stampersonel
m.fl.

Gruppe 3:
Dansk Magisterforening
Hovedorganisationen for Officerer i Danmark
Gymnasieskolernes Lærerforening
Den Danske Præsteforening
Danmarks Jurist- og økonomforbund (DJØF)
m.fl.

Gruppe 4:
Danmarks Lærerforening
Frie Skolers Lærerforening
Uddannelsesforbundet
Grønlands Lærerforening (IMAK)
m.fl.

Øvrige:
Den Grønlandske Tjenestemandsforening (Atorfillit Kattuffiat)
HK-Kommunal/Hovedstaden (kun for en del af de ansatte i Kbh. Kommune)
m.fl.

Der findes desuden en række andre mindre organisationer, som også er låneberettiget.

Spørg eventuelt din organisation – eller kontakt Tjenestemændenes Låneforening.