16. januar 2017 - kl. 12:00

Låneansøgning kan sendes digitalt direkte til din faglige organisation.

Der er nu oprettet en ny låneansøgning, som kan sendes digitalt til den faglige organisation for påtegning.Alle felter skal udfyldes før den kan sendes, og der skal vedlægges den sidst modtagne lønseddel.

Den aktuelle organisation kan evt. findes i en "drop-down-menu" hvorefter mailadressen automatisk fremkommer. Der er nogle enkelte organisationer hvor man fortsat skal aflevere/sende ansøgningen via den lokale tillidsmand/afdeling, men det vil fremgår hvis du klikker på den organisation du er medlem af. Her skal man selv printe/eller sende ansøgningen til den lokale repræsentant, der sender den videre til organisationen.

Såfremt du er medlem af en anden organisation end de anførte - markerer man "Andet" og man må selv anføre den mailadresse som er nødvendig for at sende ansøgningen.

Den faglige organisation vil modtage besked om at der kommet en låneansøgning sammen med et link til ansøgningen. Her kan man så direkte enten anbefale eller påføre evt. kommentarer hvorefter ansøgningen sendes videre til Tjenestemændenes Låneforening. Hele processen foregår i en lukket sikret miljø af hensyn til datasikkerhed omkring personfølsomme oplysninger.

Sammenholdt med at vi også har indført digitale underskrifter, er helt sagsforløbet afkortet væsentligt til gavn for alle låntagere. Det er dog fortsat Tjenestemændenes Låneforening der står for kontakten til lønkontorerne, og sørger for at lånet noteres på lønkontoret.