6. november 2012 - kl. 12:00

Ny fremgangsmåde når du sender lånedokumenter

Låneforeningen har nu ændret fremgangsmåden omkring tilbagesendelsen af lånedokumenterne til foreningen. Det er sket for at gøre det mere enkelt for vores lånere og for at imødekomme et stigende ønske fra lønkontorerne om at dokumenterne fremsendes elektronisk fra låneforeningen.

Du skal derfor fremover gøre følgende:

  • Underskrive gældsbrevet
  • Underskrive lønforskrivningen (der hvor der står ”låntager”)
  • Herefter sende begge dokumenter til os i den vedlagte frankerede svarkurvert.

Låneforeningen sørger herefter for at de nødvendige dokumenter fremsendes til lønkontoret. Når vi modtager lønforskrivningen retur fra lønkontoret med godkendelse af den månedlige indeholdelse,udbetales lånet og vil være til disposition senest 2 dage efter at vi har modtaget lønforskrivningen fra lønkontoret

Har du spørgsmål til fremgangsmåden er du velkommen til at kontakte os telefonisk eller via mail.