1. juli 2005 - kl. 12:00

Løbetiden for lån ændres fra 6 til 8 år for visse lån

Tjenestemændenes Låneforening udvider nu afviklingstiden for visse lån. Hidtil har lån kunne afvikles over maksimalt 6 år, men fra 1. september 2008 vil det være muligt at afvikle lån på kr. 150.000 eller derover over 7 eller 8 år.

Lånet kan fortsat maksimalt udgøre 50% af den faste årsløn. Øvrige lånebetingelser fremgår af låneforeningens hjemmeside www.tjlaan.dk der vil blive opdateret med ændringerne snarest.