6. marts 2013 - kl. 12:00

Låneforeningen hæver renten

Der er varslet lock-out for bl.a. folkeskolelærere, og da en del har lån hos TL, hvor ydelsen indeholdes i lønnen har forretningsudvalget drøftet situationen. Det er besluttet at såfrem lock-out iværksættes vil de lån som omfattes blive sat i bero i op til 3 måneder. Der skal altså ikke betales afdrag på lånet i den periode, hvis man ikke få løn fra den ansættende myndighed. Lånet vil blive forlænget tilsvarende.

Af administrative grunde, vil TL helst undgå at låntagerne foretager manuelle indbetalinger, da vi ikke har ressourcer til at behandle et stort antal individuelle indbetalinger.