6. december 2016 - kl. 12:00

Lånedokumenterne kan nu underskrives med NemId

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskrives med NemId og tilbagesendes direkte til os. Der er tale om frem- og tilbagesendelse med sikker post.

For de af vores låntagere der ikke har NemId kan der fortsat ske fremsendelse af dokumenterne med post.

Vi sørger herefter for at få lånet noteret på lønkontoret hvorefter lånet fortsat udbetales til låntagers Nemkonto.

Der vil senere blive udarbejde ny elektronisk låneansøgning, som også vil gøre låneproceduren hurtigere og enklere.