1. juli 2005 - kl. 12:00

Løbetiden for lån ændres fra 5 til 6 år

TL har foretaget en række ændringer og forbedringer i vores udlån til medlemmerne og i forbindelse med indførsel af nyt IT-system kan vi nu tilbyde følgende:

  • Nu kan også pensionerede medlemmer optage lån. Ansøgningerne skal fortsat fremsendes gennem den faglige organisation og vedlægges kopi af pensionsudbetalingerne.
  • Løbetiden for lån indrettes mere fleksibelt med op til 6 års løbetid.
  • Mulighed for at aftale individuelle afdrag inden for rammerne og reglerne for tjenestemandslån
  • Betaling via PBS ved orlovsperioder mv. hvor lønforskrivningen ikke kan opretholdes.
  • Mulighed for at indbetale ekstraordinære afdrag
  • Lån til alle formål - der er ikke længere begrænsning på hvad lånet kan anvendes til
  • Hurtigere sagsbehandling

Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger - og lånene kan altid indfries uden ekstra omkostninger.

HUSK at ansøgningerne altid skal fremsendes gennem den faglige organisation og at der skal vedlægges en kopi af sidste lønspecifikation.