1. april 2011 - kl. 12:00

Årsrapport 2010

Årsregnskabet for 2010, der udviste et overskud på 5,7 mill.kr., blev godkendt på Repræsentantskabsmødet d. 28. marts 2011.