8. juni 2023 - kl. 13:00

Varsling af ny rente juli 2023

Pga. Nationalbankens seneste, varslede rentestigning, er vi nødt til at hæve renten endnu engang. Denne gang med 0,25%, så renten ender på 6,15% p.a.

Ændringen træder i kraft d. 1. juli 2023 på alle løbende og nye lån hos Tjenestemændenes Låneforening.