Hvem er vi?

Hvem er vi?

Tjenestemændenes Låneforening er etableret i 1907, og foreningen er for medlemmer af organisationer under de oprindelige centralorganisationer:
 

  •      Statstjenestemændenes Centralorganisation I (CO I)
  •      Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II)
  •      Lærernes og Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC)
  •      Akademikernes Centralorganisation (AC)


Årligt udlånes der ca. 500 mill.kr. Det samlede udlån er ca. 1,1 mia. kr. fordelt på ca. 13.000 lån.

Låneforeningen har i dag en egenkapital på ca. 289 mill.kr., som delvist indgår i udlånet.

Låneforeningens ledelse:
Direktør, Henning Glintborg
Regnskabschef, Karina Ohlrich

Forretningsudvalg:
Forbundsformand, Jørn Rise Andersen, formand
Forbundsformand, Henrik Horup, næstformand
Forbundsformand, Claus Oxfeldt
Formand, Niels Tønning
Forhandlingssekr., Lars Chemnitz
Formand, Hanne Pontoppidan
Hovedstyrelsesmedlem, Thomas Andreasen


 

Tjenestemændenes Låneforening  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 33 12 32 28  |  F 33 47 86 19  |  E tjl@tjlaan.dk