Hvem er vi?

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Vi bliver stillet mange forskellige spørgsmål - måske finder du også et svar her.

Hvor kan jeg få oplyst min restgæld på mit lån?

Svar:

Det er ikke muligt selv at finde din restgæld, da der ikke er ekstern adgang til vores lånesystem. Det vil være en meget dyr løsning, hvis Låneforeningen skulle oprette et lånesystem som alle låntagere skal have adgang til, da der kræves meget stor sikkerhed. I forhold til den meget begrænsede information man kan opnå i forhold til fx en netbank, hvor man både kan overføre penge - betale regninger mv. har vi besluttet at vi ikke vil tilbyde dette.

Vores primære formål er at yde billige lån, og vi har derfor altid fokus på de samlede omkostninger ved at drive Låneforeningen.

Vi udsender hvert år en Årsopgørelse hvor restgælden og renter mv. fremgår. Herudover udsender vi et kontoudtog i begyndelsen af juli (efter rentetilskrivning pr. 30.06). Alle opgørelser sende til E-boks. 

Såfremt man herudover ønsker en aktuel restgæld oplyst kan man altid kontakte Låneforeningen telefonisk eller via mail.

Tilbage til toppen

Hvornår udsendes Årsopgørelser?

Svar:

Årsopgørelsen udsendes i begyndelsen januar og fremsendes til din E-boks.
Der udsendes også en halvårsstatus i begyndelsen af juli måned efter rentetilskrivningen pr. 30.06. Den sendes også til din E-boks.

Tilbage til toppen

Indberettes renterne automatisk til Skat?

Svar:

Ja - Låneforeningen indberetter årets renter og den aktuelle restgæld til Skat, så du skal ikke selv foretage dig noget. Du vil kunne finde de indberettede beløb i din skattemappe hos Skat.

Tilbage til toppen

Kan man låne til alle formål?

Svar:

I princippet ja - men da vi i de sidste år har haft en meget stor søgning af lån der alene skal bruges til at indfri anden gæld i pengeinstitutter, er det kun i begrænset omfang vi yder lån til dette formål. Det vil dog altid afhænge af en konkret vurdering af lånets størrelse og dine øvrige personlige og økonomiske formål.

Tilbage til toppen

Kan man søge nyt lån via mail?

Svar:

Låneansøgningen sendes digitalt til din faglige organisation. Når du markerer hvilken organisation du er medlem af påføres automatisk den korrekte mailadresse. Hvis organisationen ikke er anført skal du selv finde mailadressen.

For nogle organisationernes vedkommende skal ansøgningen afleveres/sendes til den lokale tillidsmand/afdeling. Her kan ansøgningen evt. gemmes som PDF-fil.

Ansøgningen kan ikke sendes direkte til Tjenestemændenes Låneforening

Tilbage til toppen

Hvad er det højeste beløb man kan låne?

Svar:

Det højeste beløb man kan låne er 50% af den faste årsløn. Det vil sige din faste løn og de tillæg som er fast hver måned kan indgå i beregningen af lånets størrelse.

Tilbage til toppen

Hvorfor skal der vedlægges lønsedler og hvor mange skal der vedlægges?

Svar:

Vi skal bruge lønsedlen til at dokumentere hvor du er ansat og så skal den bruges til at beregne om det ansøgte beløb er indenfor de beløbsrammer der må bevilges (Maksimalt 50% af den faste årsløn)
Vi skal kun bruge den sidste aktuelle lønseddel og har ikke brug for andre dokumenter.

Tilbage til toppen

Hvor længe er sagsbehandlingstiden?

Svar:

Det er vanskeligt at give et nøjagtigt svar - da der udover låneforeningen også er involveret din faglige organisation og dit lønkontor. Låneforeningen behandler som udgangspunkt alle låneansøgninger samme dag som vi modtager dem, hvis alle formalia er på plads.
Som regel kan man påregne at et lån kan være klar til udbetaling efter 10-12 dage fra du sender ansøgningen til lånet er udbetalt til din konto. Nogen gange er det hurtigere og andre gange går der længere tid.

Tilbage til toppen

Hvorfor bliver jeg opkrævet den gamle ydelse når jeg har fået nyt lån?

Svar:

Når der bevilges forhøjelse af et lån vil den nye ydelse som udgangspunkt først træde i kraft 5-6 uger efter at lånet er bevilget og udbetalt. Det skyldes at alle lønkontorer skal have mindst 3 ugers varsel for at ændre den månedlige indeholdelse, og det er også forklaringen på at man fortsat betaler den gamle ydelse indtil den nye træder i kraft.
Man har derfor ikke en ydelsesfri måned hvis man får forhøjet sit lån.

Tilbage til toppen

Kan jeg få oplyst de fremtidige renter?

Svar:

Vi kan ikke tilbyde generelt at beregne fremtidige renter, da vores lån er med variable rentesatser, og det vil derfor kræve en manuel beregning for at få en oversigt over de fremtidige renter.

Tilbage til toppen

Hvordan beregnes renterne?

Svar:

Renterne beregnes bagud pr. 31.03 - 30.06 - 30.09 og 31.12 og de i perioden indbetalte ydelser forrentes ikke.

Den restgæld du har 01.01 bruges som grundlag for renteberegningen pr. 31.03. Rentebeløbet tillægges herefter restgælden og herefter fratrækkes de ydelser der er betalt i kvartalet (3 måneder). Herved har du en ny restgæld pr. 01.04 som så på samme måde bruges når renterne pr. 30.06 skal beregnes.

Tilbage til toppen

Hvorfor er ÅOP højere end udlånsrenten?

Svar:

ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent og er det tal man bruger for at sammenligne forskellige lån.
Hos låneforeningen er der ikke andre omkostninger end renterne, men da vi beregner renterne bagudl hvert kvartal giver det en lidt højere ÅOP. 

Herudover forrentes det indbetalte beløb ikke i perioden, og endelig vil der som regel gå 4-6 uger fra man har fået sit lån udbetalt til 1. afdrag betales. Renterne for den periode tillægges også restgælden, og påvirker derfor ÅOP.
Du kan med fordel fx bruge vores låneberegner på hjemmesiden. Her kan du i kr. og øre se hvad du skal betale for at have et lån hos os.

Tilbage til toppen

Hvad sker der når lånet udløber ?

Svar:

Når restgælden på dit lån er mindre end den ydelse du indeholdes udløber dit lån. Du indeholdes den normale ydelse sidste gang, og vi gør så lånet op og overfører det overskydende beløb til din NemKonto i begyndelsen af måneden. Vi fremsender bekræftelse på at lånet er udløbet, og afmeldelse af den månedlige indeholdelse sker herfra til lønkontoret
Du skal derfor ikke selv foretage dig noget.

Tilbage til toppen

Tjenestemændenes Låneforening  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 33 12 32 28  |  F 33 47 86 19  |  E tjl@tjlaan.dk