Lånebetingelser

Ansøgerne skal være fyldt 18 år, og have været medlem af en tilsluttet tjenestemandsorganisation i mindst 1 år.

Lånene ydes i henhold til lønningslovens regler om lån mod lønforskrivning.

Lånets størrelse er maksimalt 50% af den faste årsløn. Den månedlige ydelse må ikke overstige 1/8 af den faste bruttoløn. For låntagere der er ansat som tjenestemand på prøve, eller har været ansat mindre end 3 år, kan der alene bevilges et lån over maksimalt 4 år. (maksimalt kr. 50.000). Er man ansat på prøve under SU-ordningen, (fx. i politiet og kriminalforsorgen) kan der først etableres lån ved fastansættelsen.
Lån kan optages til det 75. år. Lånebeløb og afviklingsperiode fastsættes efter en konkret vurdering.

Til sikkerhed for lånet deponerer låntageren en lønforskrivning på sin løn og eventuelle tjenestemandspension.

Renten er variabel og beregnes bagud hver den 31.03 - 30.06 - 30.09 og 31.12. og tilskrives restgælden ved det pågældende kvartals begyndelse. Renter fra udbetalingsdagen og frem til første indeholdelsesdato tillægges restgælden. Ordinære ydelser indbetalt i kvartalsperioden forrentes ikke.

Fornyelse af løbende lån kan i almindelighed tidligst ske, når halvdelen er afviklet. Der kan dog dispenseres ud fra en konkret vurdering af formål mv.

Bemærk: ved udbetaling af nyt lån vil restgælden på det løbende lån blive fratrukket.

Løbetiden er 1-8 år (løbetid på 7 og 8 år er kun for lån på mindst kr. 100.000). 

Det mindste lånebeløb eller forhøjelse af lån er kr. 10.000.

Renten er variabel - PT: 5,6 % p.a. (fra 01.04.2018)

Årlige omkostninger i % (ÅOP) er som følger:

1 års lån: 7,5 %

2 års lån: 6,7 %

3 års lån: 6,4 %

4 års lån: 6,2 %

5 års lån: 6,1%

6 års lån: 6,1 % 

7 års lån: 6,0 %

8 års lån: 6,0 %

Satserne er alene vejledende idet den konkrete ÅOP-sats afhænger af tidspunktet for lånets udbetaling og 1. lønindeholdelse.

Der er ingen gebyrer eller låneomkostninger ved etablering af lån hos Tjenestemændenes Låneforening, og lånet kan altid indfries.

Bemærk: Restgælden er forfalden til betaling, dersom lønforskrivningen bliver uvirksom – altså også ved tjenestefrihed uden løn, men ved kortere orlovsperioder (barsel mv.) kan der indgås aftale om betaling via PBS.

 

Tjenestemændenes Låneforening  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 33 12 32 28  |  F 33 47 86 19  |  E tjl@tjlaan.dk