Om os

 

 

Hvem er vi?

Tjenestemændenes Låneforening tilbyder lån til en række offentligt ansatte. Der er tale om tjenestemænd i staten - men også en række grupper af overenskomstansatte indenfor de statslige styrelser, som alle kan optage lån hos os.

Indenfor det kommunale område kan de fleste lærergrupper optage lån. Da foreningens baggrund er de faglige organisationer, skal du være medlem af en af de godkendte organisationer for at være låneberettiget hos os.

Lån mod lønforskrivning
Alle vores lån etableres med sikkerhed i din løn, og det er derfor også en betingelse for at kunne få et lån, at der kan opnås lønforskrivning hos arbejdsgiveren. Det betyder, at ydelserne på lånet indeholdes direkte i din løn og arbejdsgiveren overfører beløbet til låneforeningen.

Du kan på vores hjemmeside se, hvilke grupper der er låneberettiget.

Om os

Tjenestemændenes Låneforening er etableret i 1907, og foreningen er for medlemmer af organisationer under de oprindelige centralorganisationer:

  • Statstjenestemændenes Centralorganisation I (CO I)
  • Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II)
  • Lærernes og Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC)
  • Akademikernes Centralorganisation (AC)

Årligt udlåner vi ca. 500 mill.kr. Det samlede udlån er ca. 1,1 mia. kr. fordelt på ca. 13.000 lån.

Låneforeningen har i dag en egenkapital på ca. 289 mill.kr., som delvist indgår i udlånet.

Låneforeningens ledelse:
Direktør, Kim Østerbye
Regnskabschef, Karina Ohlrich

Forretningsudvalg:
Forbundsformand, Jørn Rise Andersen, formand
Forbundsformand, Henrik Horup, næstformand
Forbundsformand, Claus Oxfeldt
Formand, Niels Tønning
Forhandlingssekretær, Lars Chemnitz
Formand, Hanne Pontoppidan
Hovedstyrelsesmedlem, Thomas Andreasen

Hvorfor vælge os?

Vores udlånsrente er generelt blandt markedets laveste, når du sammenligner med andre forbrugslån. Der er ingen omkostninger eller gebyrer på lånet - kun renten. Du kan også altid indfri lånet - og skal alene betale restgælden og renterne frem til indfrielsesdagen.

Vores formål er at etablere så billige lån som muligt til foreningens medlemmer. Du er automatisk medlem, når du har fået lån. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du fratræder din stilling, mens du har lån hos os, skal du regne med, at lånet skal indfries. Det skyldes, at vores sikkerhed er i lønforskrivningen.

Låneforeningens formål

Siden vi blev stiftet i 1907, har vores formål været at formidle lån på billigst mulige vilkår.

Vi yder lån til at indfri praktisk talt alle de lånebehov og drømme, som vores medlemmer kan tænkes at have. Dog yder vi kun i meget begrænset omfang lån til at indfri anden gæld i pengeinstitutter.

Grundlaget for lånene er en noteret lønforskrivning hos den lønudbetalende myndighed, som ligger til sikkerhed for lånet.