4. februar 2016 - kl. 12:00

Låneforeningen ændrer sine forsendelser på grund af de stigende portopriser

PostDanmark har ændret prisen på A-breve meget markant og låneforeningen har derfor besluttet at svarkurverterne fremover tilbagesendes som B-post.

Det er fortsat låneforeningen der betaler portoen. Det er vores erfaring at forsendelserne vil være fremme mellem 1 og 3 dage.

Når et lån er bevilget fremsender vi som hidtil lånedokumenterne som A-post.

Ønskere at man at returnere lånedokumenterne som A-post, skal man selv frankere forsendelsen.