23. marts 2020 - kl. 12:00

Låneforeningens kontor har været lukket.


Med baggrund i den aktuelle situation og regeringens påbud, er foreningens kontor i øjeblikket lukket. Vi har begrænset omfang mulighed for at arbejde hjemmefra og mails vil blive besvaret så vidt det er muligt. Der har været lukket ned for at fremsende ansøgninger, men vi har i dag (23. marts) åbnet for at sende låneansøgninger igen. Det kræver imidlertid at såvel den faglige organisation som det respektive lønkontoret har mulighed for at behandle ansøgningerne. En række af de statslige lønkontorer kan godt klare notering af lån, mens andre ikke har mulighed for det fra en hjemmearbejdsplads. Vi har ikke totalt overblik over den situation, og man må i et vist omfang acceptere en længere sagsbehandlingstid.

Du er velkommen til at sende ansøgning, men må påregne at nogen ansøgninger lægges i bero i en periode. Vi håber på forståelse og skal gøre hvad vi kan for at så mange sager som muligt gennemføres.

Vi forventer at åbne kontorer igen fra onsdag d. 15. april personlige henvendelse skal helst aftales forinden. Vi har nu åbent kontoret igen, men dog med lidt færre personaleressourcer.

Vi har fået henvendelse om at få lånet sat i bero i en periode, men vi kan desværre ikke tilbyde at refundere indeholdte ydelser, da det vil kræve manuel behandling af hvert enkelt lån. Vi kan i stedet forslå at man evt. søger en forhøjelse af sit løbende lån, hvis man har behov for det p.gr.a. den aktuelle situation i Danmark. Husk at angive årsagen til ansøgningen, hvis der skal dispenseres fra de almindelige udlånsbetingelser.