NY Direktør til Tjenestemændenes Laaneforening

Tjenestemændenes Laaneforening er etableret i 1907, og foreningen er for medlemmer af de faglige organisationer under de oprindelige centralorganisationer:

 • Statstjenestemændenes Centralorganisation I (COI) - i dag OAO - Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) - i dag CO10
 • Lærernes og Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OC) - i dag LC
 • Akademikernes Centralorganisation (AC) - også AC i dag

Man kan på hjemmesiden (tjlaan.dk) nærmere se, hvilke organisationers medlemmer, som er låneberettiget.

Årligt udlånes der cirka 500 mio. kr. Det samlede udlån er cirka 1,1 mia. kr. - fordelt på cirka 13.000 lån.

Låneforeningen har en egenkapital på cirka 290 mio. kr., som delvist indgår i udlånet.

Vi søger en direktør til at forestå Tjenestemændenens Laaneforenings kontor, som pt. er beliggende på H C Andersens Boulevard 38, København. Kontoret består ud over direktøren af en regnskabschef og 5 medarbejdere.

Arbejdsopgaver

Du skal som direktør varetage de opgaver, som sikrer, at låntagere og de tilknyttede organisationer oplever en gnidningsfri forretningsgang omkring optagelse af lån.

Der knytter sig til opgaven en række forhold, som er undergivet en finansiel virksomhed som Tjenestemændenes Låneforening. En del af opgaven er at forhandle låneaftaler med banker.

Du skal lede foreningens sekretariat og forestå månedlige forretningsudvalgsmøder - og det årlige repræsentantskabsmøde, hvor organisationer fra de nævnte centralorganisationer er deltagere.

Det forudsættes, at du foretager analyser på driften, samt at du hvert kvartal til Forretningsudvalget giver en status for udviklingen i driften, herunder at du kommer med forslag til at udvikle Tjenestemændenes Laaneforening - også vedrørende IT.

Du har således det overordnede ansvar for de regnskabsmæssige funktioner, ligesom du har ansvaret for foreningens investeringspolitik.

Endelig skal du varetage foreningens informationspolitik i forhold til låntagere og organisationerne.

Kompetencer og kvalifikationer

Det forventes af dine faglige kompetencer, at du

 • kan blive godkendt som fit and proper, jf. Finanstilsynets krav
 • har regnskabsmæssige forudsætninger
 • har indsigt i den finansielle sektor

Det forventes af dine kvalifikationer, at du

 • har ledererfaring - gerne suppleret med en lederuddannelse
 • har kendskab til organisationsverdenen - eventuelt har erfaring fra en politisk styret organisation
 • både har strategiske og operationelle kvalifikationer
 • kan involvere dig i dagligdagen i en lille organisation med få ansatte
 • har stor ordenssans
 • kan skabe struktur og et godt overblik for forretningsudvalg og repræsentantskab.

For så vidt angår dine sociale kompetencer, så forventes det, at du

 • er en tillidsfuld leder
 • har gennemslagskraft
 • kan kommunikere klart og tydeligt på alle niveauer
 • har fokus på arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel
 • er omgængelig og har gode samarbejdsevner

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår: Individuel kontrakt med udgangspunkt i rammeaftalen om kontraktansættelse i staten.

Det bemærkes, at der er ingen højeste arbejdstid i stillingen.

Processen

Der er ansøgningsfrist den 15. april 2020, og ansøgningen fremsendes enten skriftligt til Tjenestemændenes Laaneforening, H C Andersens Boulevard 38, 1553 København V - mærket “Direktør”, eller elektronisk til foreningens formand, Jørn Rise på følgende mail: rise@dts.dk.

Den første samtalerunde bliver afholdt primo maj 2020 - og anden samtalerunde bliver afholdt den primo/medio maj 2020. Der vil blive indhentet referencer inden anden samtalerunde.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, som består af foreningens formand og næstformand samt et forretningsudvalgsmedlem. Foreningens regnskabschef deltager eventuelt i samtalerne.

Tjenestemændenes Laaneforening opfordrer alle - uanset etnisk tilknytning og uanset seksuel orientering til at søge stillingen.

For yderligere information om stillingen kan man rette henvendelse til foreningens formand Jørn Rise på telefon 40 26 44 91.

Tjenestemændenes Låneforening  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 33 12 32 28  |  F 33 47 86 19  |  E tjl@tjlaan.dk