Låneforeningens formål

Formålet har været siden stiftelsen i 1907 at formidle lån på billigst mulige vilkår.

Der ydes lån til praktisk talt alle lånebehov, som medlemmerne kan tænkes af have. Dog ydes der kun i meget begrænset omfang lån til indfrielse af anden gæld i pengeinstitutter.

Grundlaget for lånene er en noteret lønforskrivning hos den lønudbetalende myndighed, som ligger til sikkerhed for lånet.

Tjenestemændenes Låneforening  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 33 12 32 28  |  F 33 47 86 19  |  E tjl@tjlaan.dk