Lånebetingelser

Ansøgerne skal være fyldt 20 år, og have været medlem af en tilsluttet tjenestemandsorganisation i mindst 1 år.

Lånene ydes i henhold til lønningslovens regler om lån mod lønforskrivning.

Lånets størrelse er maksimalt 50% af den faste årsløn. Den månedlige ydelse må ikke overstige 1/8 af den faste bruttoløn. For låntagere der er ansat som tjenestemand på prøve, eller har været ansat mindre end 3 år, kan der alene bevilges et mindre lån over maksimalt 3 år. (typisk kr. 25.000). Er man ansat på prøve under SU-ordningen, (fx. i politiet og kriminalforsorgen) kan der først etableres lån ved fastansættelsen.
Lånet skal i almindelighed være afviklet inden låntagers 70. år.

Til sikkerhed for lånet deponerer låntageren en lønforskrivning på sin løn og eventuelle tjenestemandspension.

Renten er variabel og beregnes bagud hver den 31.03 - 30.06 - 30.09 og 31.12. og tilskrives restgælden ved det pågældende kvartals begyndelse. Renter fra udbetalingsdagen og frem til første indeholdelsesdato tillægges restgælden. Ordinære ydelser indbetalt i kvartalsperioden forrentes ikke.

Fornyelse af løbende lån kan i almindelighed tidligst ske, når halvdelen er afviklet.

Bemærk: ved udbetaling af nyt lån vil restgælden på det løbende lån blive fratrukket.

Løbetiden er 1-8 år (løbetid på 7 og 8 år er kun for lån på mindst kr. 150.000). 

Renten er variabel - PT: 5,6 % p.a. (fra 01.04.2018)

Årlige omkostninger i % (ÅOP) er som følger:

1 års lån: 7,5 %

2 års lån: 6,7 %

3 års lån: 6,4 %

4 års lån: 6,2 %

5 års lån: 6,1%

6 års lån: 6,1 % 

7 års lån: 6,0 %

8 års lån: 6,0 %

Satserne er alene vejledende idet den konkrete ÅOP-sats afhænger af tidspunktet for lånets udbetaling og 1. lønindeholdelse.

Der er ingen gebyrer eller låneomkostninger ved etablering af lån hos Tjenestemændenes Låneforening, og lånet kan altid indfries.

Bemærk: Restgælden er forfalden til betaling, dersom lønforskrivningen bliver uvirksom – altså også ved tjenestefrihed uden løn, men ved kortere orlovsperioder (barsel mv.) kan der indgås aftale om betaling via PBS.

 

Tjenestemændenes Låneforening  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 33 12 32 28  |  F 33 47 86 19  |  E tjl@tjlaan.dk