Nyt fra TL


Halvårsregnskab

onsdag, 3. august 2016 11:50 (TL)
Hovedtal for regnskabet 1. halvår 2016

 

HALVÅRSMEDDELELSE 2016

 

Udlånsrenten har siden 01.03.2016 været på 5,75 % p.a.

Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger.

 

Hovedtal

 

1. halvår 2016

1. halvår 2015

Antal lån

2155

2273

 

mill.kr.

mill.kr.

Udlånssum

248,7

265,4

Samlet udlån

1.234

1.324

Omkostninger

5,0

5,1

Tab og hensættelser

2,0

1,8

HALVÅRETS RESULTAT

0,6

7,2

Egenkapital

263,3

257,2

 

Der er et mindre fald i antal etablerede lån i forhold til sidste halvår.

Det samlede udlån er faldet med ca. 90 mill.kr. og skyldes en stigning i lån der indfries før normalt udløb, samt at vi har nedsat renten samt ændret rentetilskrivningen til kvartalsvis i stedet for halvårsrentetilskrivning.

 

Det gennemsnitlige lån er på ca. kr. 115.400

 

Der er et mindre fald i antallet lån der får afslag og i 1. halvår er der givet 85 afslag mod 118 sidste halvår, svarende til ca. 3,6 % af de indkomne ansøgninger.

 

Halvårsresultatet udviser et overskud på ca. 570.000 kr. mod 7,4 mill.kr. sidste halvår.

Det skyldes en nedgang i renteindtægter p.gr.a. at renten er sænket men i høj grad p.gr.a. et større urealiseret kurstab på foreningens værdipapirer. En tendens fra halvåret der blev forstærket ved Brexit-afstemningen. Resultatet uden finansielle poster udviser et overskud på ca. 2,5 mill.kr.

 

Det forventes at årets resultat som helhed vil blive positivt med et overskud på ca. 6 mill.kr. under forudsætning af at renterne ikke ændrer sig væsentligt og at kurserne for værdipapirerne ikke forringes yderligere.

 

Egenkapitalen udgør nu 263,3 mill.kr.

 

Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt og hurtigt forbrugslån, men også til de mere varige forbrugsgoder er tilbuddet  attraktivt og konkurrencedygtigt.

   
Nye lånebetingelser
onsdag, 24. juli 2019
 
 

Nye lånebetingelser. Der er sket en række ændringer i vores lånebetingelser. Bl.a. kan de ansøgere der har været ansat under 3 år opnå et lån på kr
Renteændring
fredag, 23. marts 2018
 
 

Låneforeningen har besluttet at med baggrund i de senere års resultater, kan renten sænkes med 0,15% p.a. Det betyder at renten fra 1. april 2018 vil
Lån under eventuel konflikt
onsdag, 28. februar 2018
 
 

Låneforeningens forretningsudvalg har besluttet at såfremt der bliver konflikt på det offentlige arbejdsmarked - strejke og lock-out - vil de låntager
Ny låneansøgning
mandag, 16. januar 2017
 
 

Der er nu oprettet en ny låneansøgning, som kan sendes digitalt til den faglige organisation for påtegning.Alle felter skal udfyldes før den kan sende
Digital underskrift på lånedokumenter
mandag, 5. december 2016
 
 

Vi har nu mulighed for at fremsende lånedokumenterne og bilagene elektronisk til vores låntagere. Gældsbrev og lønforskrivning kan herefter underskriv
  1 2 3 4 5   Næste
Tjenestemændenes Låneforening  |  H.C. Andersens Boulevard 38  |  1553 København V.  |  T 33 12 32 28  |  F 33 47 86 19  |  E tjl@tjlaan.dk